Inlägget gjort

25 % Elfordonspremie

25% elfordonspremie i regeringens nya klimatsatsning

För att förbättra förutsättningarna att pendla och transportera sig klimatvänligt avsätter regeringen 350 miljoner kronor per år 2018-2020 till en elfordonpremie för köp av elcykel eller elmoped. Här kan du se hur prognosen ser ut på bidraget som är kvar.

Spara kvittot!

Vad innebär detta?
Köper du en elcykel eller elmoped från och med den 20 september 2017 kommer bidraget att gälla retroaktivt. Det vill säga att du ska spara kvittot på ditt köp. Elfordonpremien täcker upp till en fjärdedel (25%) av kostnaden för en elcykel eller elmoped. Högsta beloppet du får tillbaka när du köper en elcykel eller elmoped är 10 000 kronor i ersättning. Efter årsskiftet kommer det presenteras hur du får din ersättning för ditt köp. Glöm inte att spara kvittot.

Vad gäller ?

  • premien riktas till privatpersoner som fyllt 18 år och som köper en elcykel, elmoped eller elmotorcykel. Rena hobby- eller leksaksfordon ska inte kunna komma i fråga för premien.
  • premien är begränsad till en premie per person.
  • bidraget ska motsvara 25 procent av inköpspriset inklusive moms, men att det ska finnas ett maxbelopp för att bidraget ska få en bred spridning. Maxbeloppet bör ligga på runt 10 000 kronor.
  • bidraget ska gälla retroaktivt från och med den 20 september 2017. Det är därför viktigt att du som har köpt en elcykel, elmoped eller elmotorcykel från och med det datumet sparar ditt kvitto om du vill ansöka om bidraget. På kvittot måste det fordon som du tänker söka en premie för att kunna identifieras, till exempel med ett ramnummer, registreringsnummer eller annat ID-nummer
    (Källa: regeringen.se)

Vad är målet med att subventionera elmopeder?

Regeringen vill att stora grupper av dagens bilpendlare ska få tillgång till miljövänliga lätta eldrivna fordon såsom elmopeder och elmopeder och i större utsträckning välja bort bilresor.

Läs mer om elfordonspremien här »